Privacy verklaring

Laatst geüpdatet 1 maart 2024

1. Inleiding

Bij Proqerty zijn we toegewijd aan het beschermen van de privacy en veiligheid van de persoonlijke informatie van onze klanten en gebruikers. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, opslaan en beschermen. Door onze SaaS-diensten te gebruiken, erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

2. Welke Gegevens We Verzamelen

 • Persoonsgegevens: Wanneer u zich registreert voor onze diensten, vragen we om informatie zoals uw naam, e-mailadres, en bedrijfsgegevens. Deze informatie stelt ons in staat om uw account aan te maken en te beheren.
 • Gebruiksgegevens: We verzamelen informatie over uw interacties met onze diensten, zoals de functies die u gebruikt, de pagina's die u bezoekt, en de tijd die u op onze website doorbrengt.
 • Technische Gegevens: We verzamelen automatisch bepaalde informatie van uw apparaat, waaronder IP-adres, webbrowser type, en besturingssysteem. Deze informatie helpt ons om technische problemen op te lossen en onze diensten te verbeteren.

3. Hoe We Uw Gegevens Gebruiken

We gebruiken uw gegevens om:

 • Dienstverlening: U toegang te geven tot onze SaaS-oplossingen en deze te onderhouden.
 • Klantenondersteuning: Om uw vragen snel te kunnen beantwoorden en ondersteuning te bieden bij problemen.
 • Verbeteringen: Uw feedback en gebruiksgegevens helpen ons om onze diensten voortdurend te verbeteren.
 • Beveiliging: We gebruiken uw gegevens om onze diensten te beveiligen en fraude te voorkomen.
 • Wettelijke Verplichtingen: Om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, kunnen we uw gegevens delen met regelgevende instanties wanneer dit wettelijk vereist is.

4. Delen van Uw Gegevens

We delen uw gegevens alleen:

 • Met dienstverleners die namens ons werken, onder strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden.
 • Wanneer vereist door wet of rechtbank, om onze rechten te verdedigen of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • In het geval van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of overname.

5. Uw Rechten

U heeft het recht om:

 • Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en deze te corrigeren of te verwijderen.
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om beperking van deze verwerking te vragen.
 • Uw toestemming op elk moment in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

6. Gegevensbeveiliging

We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging.

7. Wijzigingen in de Privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren en, waar passend, u per e-mail informeren.

8. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop Proqerty uw persoonsgegevens gebruikt, kunt u contact met ons opnemen via: info@proqerty.com